Ziekteverzuim

De Zwart HR Services helpt u ook bij ziekteverzuim:


  • Opstellen ziekteverzuimprocedures (ziek- en betermeldingen; opvolgen van ziekmeldingen, aanmelden bij de arbodienst)
  • Opstellen ziekteverzuimprotocol (regels waaraan werknemer zich bij ziekte moet houden)
  • Uitvoeren Wet verbetering Poortwachter
  • Risico-inventarisatie en –evaluatie
  • Uitzoeken wat voor u de beste Arbodienstverlening is (kostenbesparing)
  • Terugdringen ziekteverzuim (onderzoeken van het verzuim, knelpunten opsporen, voeren van verzuimgesprekken)