Personeelsadministratie

Opstellen administratieve procedures m.b.t. personeel (bijvoorbeeld een checklist in- en uitdienst; checklist personeelsdossiers):

  • Opstellen arbeidsvoorwaardenbeleid
  • Opstellen personeelshandboek / bedrijfsreglement (een overzichtelijk document voor uw personeel waarin alle procedures en formulieren staan)
  • Opstellen standaard arbeidsovereenkomst
  • Opstellen standaard studieovereenkomst
  • Opstellen standaard leaseovereenkomst
  • Personeelsdossiers op orde brengen en standaardiseren (eventueel digitaliseren van uw dossiers)
  • Opstellen van standaardbrieven (bijvoorbeeld voor bevestiging einde dienstverband, waarschuwing, ziekmelding; aanvraag (ouderschaps)verlof)