Einde dienstverband / ontslag

De Zwart HR helpt u ook bij einde dienstverband en ontslag:


  • Mediation bij arbeidsconflicten
  • Advies omtrent de mogelijkheden m.b.t. ontslag en de uitvoering van dit advies.
  • Uitvoeren van ontslag gesprekken
  • Begeleiden ontslag op staande voet
  • Opstellen ontslagaanvraag bij het UWV Werkbedrijf
  • Opstellen vaststellingsovereenkomst bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst met wederszijdse instemming
  • Voorbereiden ontbindingsverzoek bij de kantonrechter, dossier voorbereiding en communicatie met de advocaat (indien u zelf geen vaste advocaat heeft, heeft de Zwart HR Services een aantal zeer goede advocaten in haar netwerk)
  • Begeleiden van einde dienstverband (einde contract door werkgever / opzegging door werknemer)