Ook voor werknemers

Ik kan u helpen met uw vragen over:
 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidsovereenkomsten en arbeidsrecht
 • arbeidsvoorwaarden
 • CAO- en personeelsregelingen
 • conflict met uw leidinggevende/werkgever
 • contracten en overeenkomsten
 • ontslag
 • rechten en plichten bij (voorgenomen) ontslag
 • terugkeer na langdurig ziekteverzuim
 • Een probleem op het werk welke u niet direct met uw leidinggevende/werkgever kunt/durft te bespreken
 • wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim, verlof, ontwikkeling, contractbeëindiging, concurrentiebeding enzovoort
Zit u in de onzekere situatie waarin voor u ontslag dreigt en heeft u hier vragen over waarop u graag een onafhankelijk en eerlijk antwoord wilt hebben (zonder direct naar een advocaat te gaan)? Ik help u graag met vragen over:
 • Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?
 • Is dit een goed sociaal plan?
 • Welke afvloeiingsregeling is op mij van toepassing?
 • Wat is mijn opzegtermijn?
 • Wat is het verschil tussen een concurrentie- en relatiebeding? Wat kan en mag ik?
 • Kan ik mijn contract tussentijds opzeggen? Wat zijn de eventuele gevolgen voor mijn toekomstige recht op ww?
 • Wat zijn mijn rechten en plichten?
 • Wanneer ben ik verwijtbaar werkloos?
 • In principe kunt u mij al uw vragen stellen.