De Zwart services

Waarom zou u de Zwart HR & Expat Services kunnen gebruiken?
Heeft u geen  personeelsfunctionaris in dienst of kunt u (tijdelijke) ondersteuning nodig op uw HR/P&O afdeling gebruiken? Dan kunt u de Zwart HR & Expat Services inhuren.


Wilt u zich kunnen focussen op het ondernemen, maar moet u uw kostbare tijd verdelen tussen ondernemen en uw Personeel, die ook veel tijd en aandacht kunnen vragen? Juist dan kan het prettig en efficiënt zijn om de zorg voor uw personeel te delen. Op deze manier is het ook voor u als kleine(re) ondernemer mogelijk om te  beschikken over professioneel personeelsmanagement  en kunt u zich volledig richten op het ondernemen. Op de momenten dat ú daar behoefte aan heeft kan ik u ondersteunen bij uw personeelsbeleid. Dit kan uiteraard voor een vast aantal uur per periode zijn, maar ook andere vormen van inhuren zijn mogelijk.

De mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken zijn:
 • Advies op uurtarief
 • Vaste uren per periode waarbij u op vaste tijden over een personeelsadviseur kunt beschikken (kijk hiervoor eens bij het uitbesteden van Personeelszaken)
 • Strippenkaart, u koop vooraf een aantal uren in die u kunt gebruiken “op afroep”
 • Vraagbaak/Helpdesk voor Personeelszaken
 • Projectbasis (op basis van offerte)

Als kleine(re) ondernemer heeft u wellicht niet direct de behoefte of middelen om een eigen personeelsadviseur in dienst te nemen. Maar wanneer u zich wel wilt onderscheiden van die andere kleinere ondernemers, juist dan kan een goed personeelsbeleid voor u het verschil maken. U kunt uw personeel toegang bieden tot een personeelsadviseur die ook hun vragen beantwoord. Ook wanneer u of uw personeel buiten de reguliere kantoortijden vragen beantwoord zouden willen zien. Het uitbesteden van uw personeelszaken aan De Zwart HR Services zou voor u en uw personeel dan de juiste oplossing kunnen zijn. Afhankelijk van uw behoefte en budget kunt u zowel op vaste tijdstippen als ad-hoc gebruik maken van mijn diensten. Dit laatste is zeker aan te bevelen wanneer u een aanspreekpunt en vraagbaak voor u en/of uw personeel zoekt. Op  deze manier kunt u tegen relatief lage kosten over een eigen, professionele HR afdeling beschikken.

Hieronder vindt u een overzicht van de taken waarbij ik u kan ondersteunen. Uiteraard kunt u zelf  kiezen of u een deel (of alle) HR/P&O taken wilt uitbesteden.
 1. Personeelsadministratie
  • Opstellen arbeidsovereenkomsten
  • Verzorgen en controleren  ID-gegevens, aanmelden wettelijke instanties, loonheffingsformulier e.d.
  • Invoeren in personeelsadministratie
  • Bijhouden loon- en functiewijzigingen (mutaties doorgeven aan salarisadministratie)
  • Bijhouden personeelsdossiers volgens de wettelijke eisen
  • Contracten en correspondentie bijhouden
  • Coördineren van opleidingen en procesbewaking opleidingen
  • Bemiddeling bij conflicten (mediation)

 2. Ziekteverzuim

  • meldingen bij Arbodienst en (wanneer nodig) het UWV
  • Casemanagement en re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (zowel interne als externe re-integratie); zodat u aan de Wet poortwachter voldoet.
  • Formulieren invullen voor het UWV bij langdurige ziekte
  • Voeren van verzuimgesprekken (bijvoorbeeld bij frequent verzuim)

 3. Functionerings- en beoordelingsprocessen bewaken en begeleiden
 4. Begeleiden, ondersteunen, aanwezig zijn bij en verslaglegging van (voortgangs)gesprekken
 5. Dossieropbouw en begeleiding bij disfunctioneren van werknemers (opstellen van waarschuwingsbrieven)
 6. Begeleiden ontslagzaken, bijvoorbeeld:

  • Functionerings- en beoordelingsprocessen bewaken en begeleiden
  • Begeleiden, ondersteunen, aanwezig zijn bij en verslaglegging van (voortgangs)gesprekken
  • Dossieropbouw en begeleiding bij disfunctioneren van werknemers (opstellen van waarschuwingsbrieven)
  • Begeleiden ontslagzaken, bijvoorbeeld:
  • Einde dienstverband begeleiden
  • Ontslag op staande voet begeleiden
  • Aanvraag ontslag UWV Werkbedrijf
  • Bespreken en ppstellen vaststellingsovereenkomst
  • Ontbindingsverzoek voor kantonrechter (I.s.m. een advocaat)

 7. Vraagbaak op het gebied van CAO, arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving voor werkgever en werknemer
 8. Exitgesprekken voeren ( op deze manier kunt u de achterliggende reden van vertrek van uw werknemers achterhalen en zo uw personeelsbeleid versterken om het verloop te beperken)

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van uw personeelsbeleid, personeelsgids, procedures en reglementen? Of zoekt u een schakel tussen u en uw personeel die ondersteuning biedt met praktisch advies? Ik kan u helpen, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidsovereenkomsten en arbeidsrecht
 • arbeidsvoorwaarden
 • CAO- en personeelsregelingen
 • conflict of meningsverschil tussen werkgever en werknemer
 • functieomschrijvingen
 • functiewaardering en beloning
 • functioneringsgesprekken
 • ontslagzaken
 • personeelsdossiers
 • selectie en aanname van nieuwe medewerkers
 • ziekteverzuimmanagement
 • Re-integratie
 • Personeelsadministratie (opzetten c.q. bijhouden)

Als werkgever krijgt u er wel eens mee te maken; meningsverschillen, ontevreden werknemer; ontevredenheid over een werknemer en soms zelfs een gedwongen ontslag. Gelukkig biedt de Nederlandse wetgeving allerlei handvatten om situaties waarin niet langer kan worden samengewerkt, op een nette, professionele manier af te sluiten.
De Zwart HR Services heeft de kennis van de rechten en plichten van werkgevers en werknemer. Wanneer u ondersteuning zoekt kunnen zowel u als uw werknemers gebruik maken van mijn kennis en ervaring.

Wanneer u dit wilt kan ik u en uw werknemer adviseren of u  zelfs de uitvoering van het proces uit handen nemen bij bijvoorbeeld:
 • Beoordelen/adviseren van de dossieropbouw
 • Beëindigen arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden
 • Ontbindingsprocedure bij het kantongerecht
 • Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf